< f a k t o r i á l   n ! >

http://factorielle.free.fr/
english version version française česká verze


Obsah stránky:
- Několik výpočtů
- Využití a příklady
- Dějiny, životopisy
- Problémy spojené s výpočtem n!
- Informatika
- Odkazy
- O těchto stránkách
- Návrat na úvodní stranku

Několik výpočtů

0!
10! .. 500! 666!
1000! 2000! 5000! 2002!
10 000! 20 000! 50 000! 2003!
100 000! 200 000! 500 000! 150 000!
1 000 000! 2 000 000!


Stáhněte si výpočty komprimovanéve formátech .tar.bz2

Využití a příklady

Faktoriály figurují v mnohých matematických formulkách. Například ve statistikách, ve výpočtu kombinací a  permutací... Příklady využití faktoriálů.

Dějiny, životopisy

Mnozí vědci studovali tento zápis, nicméně nejhlavnější vynálezci jsou  J. Stirling, který v roce 1730 dává vzorec nesouměrnosti po několika pracích a spolupráci s  de Moivre, poté Euler roku 1751 a nakonec C. Kramp a Arbogast uvádějí mezi 1808 a 1816 zápis jak jej známe dnes: n!

Samozřejmě i jiní vědci jako Taylor také pracovali na tomto zápisu.

Problémy spojené s výpočtem n!

Výpočet faktoriálů klade problém kvůli obrovské rychlosti nárůstu počtu číslic výsledku. K výpočtu řádu 10^4 není potřeba mnoho času a výsledek má 35660 číslic. Zatím největší výsledek co jsme obrdželi je 2000000! jehož výpočet trval několik dní a zabral mnoho paměti počítače.

Informatika


Ada
fact.adb
Calculate et give n! for 0 <= n <= 12.

80*86 assembler
fact.asm

C language
fact_c.tar.gz
By Julien Graziano.

C++
fact.cpp
By Calum Grant.

Haskell
Evolution of a haskell programmer
By Fritz Ruehr.

Java
Fact.java
Calculate and give n! for 0 <= n <= 12.

Perl
fact1.pl
fact2.pl

PHP
fact.php
By Pierre.

Python
fact.py

Scheme
fact.scm
Calculate and give n! for n! < 2^32.

UNIX Shell
fact.sh
Calculate and give n! pour 0 <= n <= 12.

Odkazy

http://regentsprep.org/Regents/math/factnot/Lfact.htm <-- Oswego City School (State University of New York) District Regents Exam Center. Pro ty nejmladší, faktoriály vysvětlené v mnohých animacích. Hodně dalších matematických zdrojů.
http://members.aol.com/jeff570/mathsym.html<-- Earliest Uses of Various Mathematical Symbols, stránky uvádějící kořeny dalších matematických zápisů, + - / atd. Florida, USA.
http://mathworld.wolfram.com/Factorial.html
http://www.fact-index.com/f/fa/factorial.html
http://astronomy.swin.edu.au/~pbourke/analysis/gammafcn/
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/factorial
http://www.yourencyclopedia.net/Factorial.html
http://www.luschny.de/math/factorial/FastFactorialFunctions.htm <-- Tyto stránky obsahují několik zajímavých algorithmů k výpo&269;tu faktoriálů.

O těchto stránkách

Proč tyto stránky?

Nikde jsme nenašli žádné stránky zajímající se o tento matematický zápis. Rozhodli jsme se proto publikovat na internetu naše práce vypracované během hodin informatiky a v předmětu "histoire du concept du nombre" (dějiny konceptu čísla) na Univerzitě Věd ae Technologií v Lille.
poslední úpravy

Autoři těchto stránek

Jiel Beaumadier | mail
Matěj Hausenblas | mail

Jiel a Matěj přispívají do několika sdružení zabývajími se šířením a ochranou svobodného software.

Příspěvky

Pierre, Andrei Didorenko, Julien Graziano

Poděkování patří:

Eliane Cousquer
Jean-Christophe Routier
Marie-Hélène Verrons
Eric Wegrzynowski

Valid htm l4.01 Valid css campux campux Lea-linux
Obsah stránky